EJE-project

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Om ervoor te zorgen dat de Europese jusitie soepel functioneert, is het een eerste voorwaarde dat een burger of bedrijf een door een nationale autoriteit afgegeven executoriale titel in burgerlijke en handelszaken in een ander land van de Europese Unie dient te kunnen laten uitvoeren. The objective of the EJE (European Judicial Enforcement) project, co-financed by the European Union, is to improve the execution of court judgments in Europe by offering European citizens the enforcement agents or bailiffs the information they require for the execution of legal decisions in the territory of another Member State. Het doel van het EJE-project (Europese Justitiële Handhaving), dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie, is het verbeteren van de uitvoering van gerechtelijke uitspraken in Europa door Europese burgers, de gerechtsdeurwaarders of deurwaarders de informatie te bieden die zij nodig hebben voor de uitvoering van rechterlijke uitspraken op het grondgebied van een andere Lidstaat. A further aim of this project is to improve the mechanisms for cooperation and communication among judicial officers in Europe. Een ander doel van dit project is het verbeteren van de mechanismen voor samenwerking en communicatie tussen gerechtsdeurwaarders in Europa.

De context: Een noodzakelijke eerste voorwaarde voor Europa

Sinds haar oprichting na het Verdrag van Amsterdam, heeft de Europese Ruimte van Recht, Vrijheid en Veiligheid geleidelijk de belemmeringen voor het vrije verkeer van executoriale titels in Europa weggenomen.  Ondanks deze goede vooruitgang, geeft de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen van het ene land in het ander land binnen de Europese Unie echter nog steeds aanleiding tot grote praktische problemen door het territoriale karakter van civiele tenuitvoerleggingsprocedures.  De diversiteit aan nationale wetgevingen en het gebrek aan harmonisatie van nationale regelgeving van Lidstaten inzake tenuitvoerleggingsprocedures, maken het moeilijk om het recht op tenuitvoerlegging dat in een grensoverschrijdende situatie gewaarborgd dient te zijn, te implementeren.

Het is in feite niet makkelijk voor Europese bedrijven en burgers om een gerechtelijke uitspraak of een andere executoriale titel in een andere Lidstaat ten uitvoer te brengen, zelfs al wordt de uitvoerbaarheid ervan erkend in het land van oorsprong. De moeilijkheden zijn in wezen te wijten aan de diversiteit aan en onbekendheid met procedures die van toepassing zijn op de tenuitvoerleggingsprocedures.  Helaas kunnen zulke moeilijkheden leiden tot een gevoel van onrechtvaardigheid bij procederende partijen en een gevoel van het in de steek te zijn gelaten.

Om het leven van burgers en bedrijven te vereenvoudigen en om te voorkomen dat de diversiteit aan nationale wetgevingen een bron van wederzijds onbegrip wordt, is het de bedoeling van het EJE-project om voor het eerst een samenwerking tussen de belangrijkste spelers in de civiele tenuitvoerleggingsprocedures en de gerechtsdeurwaarders  te bewerkstelligen om praktische verbeteringen tot stand te brengen inzake toegang tot de wet door de partijen bij processen in de Europese Unie m.b.v. nieuwe technologie, en om het wederzijds vertrouwen dat de gerechtsdeurwaarders verenigt te versterken.

De doelstellingen van het EJE-project : een beter begrip van tenuitvoerleggingsprocedures

Het EJE-project, dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie, heeft twee fundamentele doelstellingen:  

 • Om Europese burgers van informatie te voorzien, die nodig is om gerechtelijke uitspraken ten uitvoer te brengen op de grondgebieden van andere Lidstaten, waardoor de toegang tot rechtvaardigheid verbeterd wordt;
 • Om Europese gerechtsdeurwaarders de instrumenten aan te reiken die zij nodig hebben om het wederzijds vertrouwen te versterken, alsmede om nauwere samenwerking in hun werk als handhavingsambtenaren te stimuleren en om de belemmeringen voor een goede werking van grensoverschrijdende civiele tenuitvoerleggingsprocedures weg te nemen.

De doelstellingen van het project zullen worden gerealiseerd door:

 • Het opzetten van de EJE website

De EJE-website is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans en Pools.  
Het doel is om informatie te verstrekken die nodig is voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken in de gehele Europese Unie.  Om te beginnen zal er informatie worden verstrekt door de projectpartners (België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen en Schotland) met betrekking tot de Lidstaten.  

 • Het beschikbaar maken van de EJE e-notes

De EJE-informatiebladen bieden particulieren, bedrijven en juridische professionals informatie met betrekking tot de beschikbare juridische instrumenten en toepasselijke procedures voor de tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak in een andere Lidstaat.

Deze informatiebladen geven antwoord op vragen die voor kunnen komen in deze situatie, bijv. wat zijn de randvoorwaarden voor het uitvoeren van een vonnis? Wie is de bevoegde autoriteit? Welke procedure dient er gevolgd te worden? Welke opties zijn beschikbaar? Wat zijn de effecten van een bevel tot het in beslag nemen van onroerende/persoonlijke goederen? Hoe kan een tenuitvoerlegging worden aangevochten?

De EJE-website biedt de Europese procederende partijen en beoefenaars van juridische beroepen een e-lijst met gerechtsdeurwaarders in Europa.

Deze lijst bevat contactgegevens van gerechtsdeurwaarders die gekwalificeerd zijn om te opereren in het rechtsgebied waar de uitspraak ten uitvoer moet worden gelegd.
Tevens bevat het details over de talen die door elke gerechtsdeurwaarder gesproken worden.

De EJE-website verstrekt informatie over projectontwikkelingen, Europese wetgeving en jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, alsook over nationale wetgeving en rechtspraak betreffende de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen die van belang kunnen zijn voor gerechtsdeurwaarders.  
Een driemaandelijkse nieuwsbrief over juridische aangelegenheden - beschikbaar in het Engels en Frans - reproduceert de belangrijkste punten uit deze informatie.   De nieuwsbrief kan via de website geraadpleegd worden en het is tevens mogelijk om er een abonnement er te nemen.

De EJE-website biedt een scala aan documentatie over onderwerpen die specifiek te maken hebben met de tenuitvoerlegging van vonnissen in Europa.  Deze documentatie is gericht op alle juridische professionals in heel Europa.

In het kader van het project wordt eveneens gepland :

 • het organiseren van thematische vergaderingenvan projectpartners om instrumenten en beste praktijk voor tenuitvoerleggingsprocedures te ontwikkelen.
 • het houden van reünies van "procederende partijen"om de procederende partijen (consumenten en bedrijven) een korte uiteenzetting te geven over procedures inzake het verhalen van schulden in het buitenland krachtens executoriale titels, om informatie te verschaffen over de rol van de gerechtsdeurwaarder als handhavingsambtenaar en om de procederende partijen (litiganten) de mogelijkheid te bieden praktische voorbeelden te presenteren van problemen die zij hebben ondervonden.
 • het opzetten van een meeloopdag programmawaarmee gerechtsdeurwaarders elkaar kunnen trainen in de beste praktijk methoden van hun eigen land, en daarmee de wederzijdse erkenning tussen partners versterken (met 2 deelnemers per partner).

 

EJE Partners :

Met ingang van deze datum bestaat het lidmaatschap van het EJE uit 9 organisaties die het beroep van gerechtsdeurwaarder in hun eigen land vertegenwoordige :

La Chambre nationale des huissiers de justice (France) (Chef de file). http://www.huissier-justice.org
Le Deutscher Gerichtsvollzieher bund (Allemagne). www.dgvb.de
La Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique (Belgique) www.gerechtsdeurwaarders.be
La Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (Ecosse) www.smaso.org
La Magyar Birosagi Vegrehajtoi Kamara (Hongrie) http://www.mbvk.hu/main/
L’Associazione Ufficiali Giudiziari In Europa (Italie) www.auge.it
La Chambre des Huissiers de Justice du Grand Duché de Luxembourg http://www.huissier.lu

 

 

Le Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (Pays-Bas) http://www.kbvg.nl/
La Krajowa Rada Komornicza (Pologne) http://www.komornik.pl/
Avec le soutien de l’Union internationale des Huissiers de justice http://www.uihj.com

In de Lidstaten bestaat een grote verscheidenheid met betrekking tot de positie van de gerechtsdeurwaarder. Op het eigen niveau weerspiegelt het partnerschapsproject deze verscheidenheid :

 • in juridische families: common law systems (Scotland) / civil law systems (other partners) gewoonterechtsystemen (Schotland) / burgerlijke rechtsystemen (andere partners)
 • in status: a liberal profession (France, Hungary, the Netherlands, Luxembourg, Belgium, Scotland, Poland) / public officials (Germany, Italy) een vrij beroep (Frankrijk, Hongarije, Nederland, Luxemburg, België, Schotland, Polen) / ambtenaren (Duitsland, Italië)
 • in de grootte van de organisatie: several thousand members (France, Hungary, Germany, Poland) / a few hundred members (Belgium, Italy, the Netherlands) / a few dozen (Luxembourg, Scotland) meerdere duizenden leden (Frankrijk, Hongarije, Duitsland, Polen) / een paar honderd leden (België, Italië, Nederland) / een paar dozijn (Luxemburg, Schotland)
 • in hun vertegenwoordiging: by a national chamber (France, Hungary, Belgium, Luxembourg, Poland, the Netherlands) / by a regional chamber (Scotland) / by an association (Italy, Germany) door een nationale kamer (Frankrijk, Hongarije, België, Luxemburg, Polen, Nederland) / door een regionale kamer (Schotland) / door een vereniging (Italië, Duitsland)
Documenten: